Sirup hederin

Email
Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavjesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim efektima na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Herbifit Hederin sirup a 100 ml

20-40 mg/5 ml sirup

Suhi ekstrakt bršljanovog lista

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas!

Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta. Potrebno je da se pridržavate ovog uputstva kako bi primjenom lijeka dobili najbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

U ovom uputstvu možete pročitati:

   - Šta je lijekHerbifitHederinsirupi za šta se koristi?
   - Prije nego počnete primjenjivati lijek Herbifit Hederin sirup
   - Kako primjenjivati lijek Herbifit Hederin sirup
   - Moguće nuspojave
   - Kako čuvati lijek HerbifitHederinsirup
   - Dodatne informacije

Šta je lijek Herbifit Hederin sirup i za šta se koristi?
100 g Herbifit Hederin sirupasadrži 0,35 do 0,7 g suhog ekstrakta lista bršljana, Hederae folii extractum siccum (4-8:1) (sredstvo za ekstrakciju 30 % m/m etanol), što odgovara 70 mg hederakozida C.

Herbifit Hederin sirup se koristi za ublažavanje tegoba hroničnih inflamatornih bolesti bronha, akutnih upala respiratornog trakta popraćenih kašljem.

Prije nego počnete primjenjivati lijekHerbifit Hederin sirup
Upozorite Vašeg ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati lijek Herbifit Hederin sirup
- ako ste preosjetljivi na bilo koju komponentu iz sastava lijeka
- Proizvodsadržisorbitol. Svakih 2,5 ml sirupa sadrži 1,078 g sorbitola. U skladu sa uputama za doziranje, pri svakoj primjeni pacijent dobiva do 2,15 g sorbitola. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom. Može imati blago laksativno dejstvo. Kalorijska vrijednost 2,6 kcal/g sorbitola.
- Proizvod sadrži glicerol koji može uzrokovati glavobolju, želučane tegobe i proljev. Može imati blago laksativno dejstvo.

Budite oprezni s lijekom Herbifit Hederin sirup
- Ako imate urođenu intoleranciju na fruktozu jer sorbitol, koji je u sastavu lijeka, ima efekat češćeg pražnjenja crijeva.Prije nego što počnete da uzimate lijek, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Primjena drugih lijekova s lijekom Herbifit Hederin sirup
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete, ili ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se izdaje bez ljekarskog recepta.
Nije poznato štetno djelovanje vezano uz istovremenu upotrebu ostalih lijekova s Herbifit Hederin sirupom.

Primjena hrane i pića s lijekom Herbifit Hederin sirup
Dosada nije poznato da neka vrsta hrane ili pića mogu da utiču na dejstvo Herbifit Hederin sirupa.

Trudnoća i dojenje
Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.
S obzirom na to da nema raspoloživih podataka o neškodljivosti tokom trudnoće i dojenja, Herbifit Hederin sirup se ne smije upotrebljavati bez savjetovanja sa ljekarom.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nisu potrebne mjere opreza za pacijente koji upravljaju vozilima ili mašinama i uzimaju Herbifit Hederin sirup.

Ostala upozorenja
Nema.

Kako primjenjivati lijek Herbifit Hederin sirup
Lijek treba primijeniti prema priloženom uputstvu.
Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

 

 

Starosna grupa Pojedinačna doza Dnevna doza
Odrasli i djeca starija od 12 godina 1 kašika sirupa (5 ml sirupa što odgovara 20 do 40 mgsuhogekstraktalistabršljana, odnosno 4 mghederakozidaC) 3 x 1 kašika sirupa (15 ml sirupa što odgovara 60 do 120 mgsuhogekstraktalistabršljana, odnosno 12 mghederakozidaC)
Djeca u dobi od 6 do 12 godina 1 kašika sirupa (5 ml sirupa što odgovara 20 do 40 mgsuhogekstraktalistabršljana, odnosno 4 mghederakozidaC) 2 x 1 kašika sirupa (10 ml sirupa što odgovara 40 do 80 mgsuhogekstraktalistabršljana, odnosno 8 mghederakozidaC)
Djeca u dobi od 2 do 5 godina ½ kašike sirupa (2,5 ml sirupa što odgovara 10 do 20 mgsuhogekstraktalistabršljana, odnosno 2 mghederakozidaC) 2 x ½ kašike sirupa (5 ml sirupa što odgovara 20 do 40 mgsuhogekstraktalistabršljana, odnosno 4 mghederakozidaC)

 

Ne preporučuje se upotreba Herbifit Hederin sirupa djeci mlađoj od 2 godine.
Sirup uzimati sa priloženom dozirnom kašikom. Dobro protresti prije svake upotrebe.
Herbifit Hederin sirup se uzima ujutro, u vrijeme ručka i navečer.
Dužina liječenja ovisi o vrsti i ozbiljnosti simptoma, ali mora trajati najmanje jednu sedmicu, čak i u slučaju slabije upale respiratornog trakta. Potražiti savjet ljekara ukoliko simptomi ne nestanu nakon 7 dana upotrebe ovog proizvoda.
Da bi se osigurao uspjeh terapije, treba nastaviti liječenje dva, tri dana nakon nestanka simptoma.

Ako primijenite više lijeka Herbifit Hederin sirup nego što ste trebali
Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite svom ljekaru ili farmaceutu!
Ukoliko ste uzeli trostruko veću dozu od dnevno dozvoljene, možda će Vam se javiti mučnina, povraćanje ili proljev. U tom slučaju obratite se ljekaru ili farmaceutu.

 

Kontakti

  • Email info@pharmamed.ba
  • Telefon +387 30 515 005
  • Adresa Dolac na Lašvi bb 72270 Travnik BiH
Top