PHARMAMED D.O.O.

Kompanija Pharmamed d.o.o. sa sjedištem u Travniku, Bosna i Hercegovina osnovana je 1996. godine. Sjedište kompanije i proizvodni pogoni su bili smješteni u privatnoj kući, koja je preuređena za potrebe proizvodno–prodajnog procesa.
Izgradnja prvog proizvodnog pogona počela je 2000. godine i završena u rekordno kratkom vremenu od 3 mjeseca. Nakon toga sjedište kompanije je promjenjeno na sadašnju adresu Dolac n/L bb, Travnik. Izgradnja drugog proizvodnog pogona, koji je urađen u skladu s strogim GMP smjernicama otpočeta je u maju 2002. godine i završena u decembru 2002. godine. Izgradnja trećeg i četvrtog objekta počela je u oktobru 2014. godine i završena u maju 2015. godine.
Danas kompanija Pharmamed u okviru poslovnih objekata raspolaže s više od 5300 m2 što je raspoređeno na proizvodno – poslovne objekte, objekat za skladištenje polaznog materijala i objekat za skladištenje gotovih proizvoda.Strategija poslovanja 

Poslovna strategija kompanije Pharmamed je od samog početka bila usmjerena prema vlastitoj proizvodnji. Značajna ulaganja u marketing aktivnosti su doprinjele da Pharmamed obezbjedi izuzetno brz rast prodaje proizvoda iz programa vlastite proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Kao strateški proizvodi iz asortimana vlastite proizvodnje mogu se izdvojiti:

  • Proizvodnja lijekova i medicinskih sredstava
  • Proizvodnja herbalnih lijekova
  • Proizvodnja dijeteskih proizvoda
  • Proizvodnja kozmetike, kozmetike s namjenom i dječije kozmetike
  • Proizvodnja herbalnih kapi
  • Porozvodnja filter i rinfuznih čajeva
  • Laboratorijske usluge fizičko–hemijske kontrole proizvoda

 

Ukupan asortiman vlastite proizvodnje broji preko 210 proizvoda.Prodajni asortiman Pharmamed–a proširen je krajem 2005. godine kada je Pharmamed dobio i status ekskluzivnog zastupnika i distributera za proizvodni program Salus–Haus, Njemačka. Prepoznatljiv proizvod na BH tržištu jeste Alpenkraft sirup, a uz ovaj proizvod značajno mjesto zauzimaju i Floradix Tonik s željezom i Kindervital multivitaminski dodatak za djecu.

 

 

Strana tržišta

U cilju ostvarivanja postavljenih strateških ciljeva provedene su intezivne aktivnosti na izvozu proizvoda. Mnoge od naših proizvoda se mogu pronaći u slijedećim zemljama: Republika Albanija, Australija, Republika Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Republika Crna Gora, Arapska Republika Egipat, Republika Hrvatska, Republika Jemen, Kraljevina Jordan, Katar, Republika Kosovo, Kuvajt, Republika Libanon, Republika Makedonija (FYOM), Kraljevina Maroko, Savezna Rebublika Njemačka, Sultanat Oman, Kraljevina Saudijska Arabija, Sjedinjene Američke Države, Republika Slovačka, Republika Srbija, Republika Turska, Ujedinjeni Aprapski Emirati.

 

 

Ljudski resursi

Od samog osnivanja, pa do danas politika kompanije Pharmamed je bila usmjerena ka obezbjeđivanju najkvalitetnih kadrova na svim nivoima stručne spreme. Kompanija je poslovanje počela s 5 zaposlenih, uglavnom članova porodice dok danas kompanija broji 97 zaposlenih.

U okviru politike ljudskih resursa Pharmamed vodi računa o permanentnoj edukaciji svojih uposlenika, te gaji praksu stipendiranja kadrova koji će u budućnosti biti neophodni za dalji razvoj kompanije.

 

 

Prostor i proizvodnja

Proizvodnja je organizirana u savremeno dizajniranom proizvodnim prostorima koji svojim projektiranim i izvedenim cjelinama i detaljima zadovoljavaju najstrože standarde. U novodograđenom dijelu objekta posebna pažnja je posvećena sistemu za kondicioniranje i kontrolu kvaliteta zraka u čistim prostorima, te proizvodnji pročišćene vode, a među pojedinim zonama kretanja obezbjeđena je razlika u pritiscima zraka, čime su stečene pretpostavke za smanjenje kroskontaminacije.

U cilju unapređenja proizvodnog procesa strateških proizvoda sukcesivno je tokom proteklih godina nabavljana oprema koja svojim automatizovanim i poluautomatizovanim radom osigurava dovoljne kapacitete koji mogu zadovoljiti trenutne zahtjeve tržišta.

 

Osiguranje kvaliteta

Kao poseban mehanizam ostvarenja dosadašnjih ciljeva je uspostavljen sistem kvaliteta koji se vrši preko funkcije osiguranja kvaliteta kao prve stepenice do krajnjeg cilja totalnog upravljanja kvalitetom (Total Quality Managmenta), koji je jedan od krajnjih strateških ciljeva kompanije.

Osiguranje kvaliteta (Quality Assurance–QA) je sistemski pristup upravljanja kvalitetom koji definira i ostvaruje radnje koje dovode do smanjenja raznolikosti i uvođenja jednoobraznosti u sistem tako što nadgleda, realizuje i reaguje na sve činioce koji mogu poremetiti sistem.

Dobra proizvođačka praksa (Good Manufacturing practice), kao dio Osiguranja kvaliteta se implementira u Pharmamedu i osigurava da se proizvodi konstantno proizvode i kontrolišu prema standardima kvaliteta koji odgovaraju namjeni proizvoda i zahtjevima kvaliteta što je potvrdila Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH izdavanjem GMP certifikata broj INS-M-05-3622-06/287 od 12.06.2013.

Od 10.04.2018. godine Pharmamed d.o.o posluje po sistemu ISO 9001:2015, a kao potvrdu usaglašenosti sa ovim međunarodnim standardom, od strane certifikacijske kuće Bureau Veritas, izdat je certifikat ISO 9001:2015.

 

       IKO   certifikat o provodjenju dobre prakse 2     Proizvodne operacije 3

 

Kontrola kvaliteta

Kvalitet proizvoda je bio i ostaje jedan od osnovnih strateških ciljeva kompanije. S ciljem permanentne kontrole kvaliteta vlastitih proizvoda formiran je kontrolno – analitički laboratorij čiji je primarni zadatak bio kontrola ulaznih sirovina, ambalaže, poluproizvoda, kontrola intermedijera i gotovog proizvoda.

Laboratorij je kadrovski i tehnički opremljen za pružanje drugih vrsta hemijskih analiza i ispitivanja mikrobiološke ispravnosti. Na osnovu toga implementirali smo i sistem ISO 17025:2005, koji našu laboratoriju svrstava u red laboratorija koje mogu raditi analize iz okvira odobrenog scoup-a.

Kontakti

  • Email info@pharmamed.ba
  • Telefon +387 30 515 005
  • Adresa Dolac na Lašvi bb 72270 Travnik BiH
Top